ĮVYKIAI | EVENTS

Po dešimtmečių pertraukos į Kauną sugrįžo tridentinės Šv. Mišios


Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje rugsėjo 17 dieną, po dešimtmečių pertraukos, ekstraordinarine forma (senuoju Romos ritualu) celebruotos Švč. Marijos Šeštadienio šv. Mišios pavadinimu „Salve Sancta Parens“ (Sveika, Šventoji Gimdytoja).


Po ketverių metų nuo popiežiaus Benedikto XVI „Summorum Pontificum“ išleidimo, kviečiant sugrąžinti tikintiesiems tradicinės liturgijos turtus, į Kauno giedotojų mokyklos „Schola Cantorum Kaunensis“ (vadovė Laima Botyrienė) brandintą troškimą Laikinojoje sostinėje atsiliepė J.E. Vyskupas R. Norvila. Vilkaviškio vyskupijai priklausančioje bažnyčioje Ūdrijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius aukojo lotyniškas šv. Mišias pagal 1962 m. pal. pop. Jono XXIII Romos mišiolą.


 Istorinį rytą į Šv. Mišias susirinkę kauniečiai išgirdo šios liturginės iškilmės metu šimtmečiais Romos Katalikų Bažnyčioje giedotas grigališkojo choralo giesmes. Kauno Scholai jas giedoti padėjo specialiai iš Vilniaus atvykusi Vilniaus universiteto giedojimo mokykla „Schola Cantorum Vilnensis“ (vadovas Romualdas Gražinis), kuri visiems šv. Mišiose dalyvavusiems tikintiesiems parengė mišių tekstus, jų vertimus ir natas. Šv. Mišias celebruojančiam kunigui A.Simonavičiui taip pat patarnavo vilniečių Scholos ministrantai, vargonavo Povilas Padleckis.

☩☩☩

Švc. Jėzaus Širdies penktadienio minėjimas


Liepos 1 d. Vilniaus universiteto Schola Cantorum Vilnensis Švc. Jėzaus Širdies iškilmių proga meldėsi Vilniaus Dievo Gailestingumo šventoveje.


Švenciausiojo Sakramento adoracijos metu Schola cantorum su kun. t. Juozapu Minderiu giedojo iškilmingus mišparus (Vesperes), kalbejo rožinį bei Švc. Jėzaus Širdies litaniją iškilmei pažymeti.

Iškilmės minėjimo akimirkas galite pamatyti čia.

Dėkojame Dievo Gailestingumo šventovės rektoriui kun. Vaidui Vaišvilui už sudarytą galimybę tikintiesiems melstis šia ypatinga proga.

☩☩☩

Popiežiaus Benedikto XVI-jo 60 metų kunigiškos tarnystės jubiliejaus proga


Švč. Sakramento adoracijos akimirkas galite pamatyti čia.
  Vilniaus universiteto grigališkojo giedojimo mokykla Schola Cantorum Vilnensis (vadovas Romualdas Gražinis) kartu su t. kun. Juozapu Minderiu meldėsi Švč. Sakramento adoracijos metu Vilniaus katedros šv. Kazimiero koplyčioje už popiežių Benediktą XVI jo 60 metų kunigiškos tarnystės jubiliejaus proga.

Popiežiaus kunigystės jubiliejaus išvakarėse tradicinės liturgijos puoselėtojai Lietuvoje vidurdienį pradėję liturgine valanda „Sexta in diebus ferialibus" bei Švč. Sakramento pagarbinimui skirtais himnais „Pange lingua", „Adoro te devote", „Ave verum" ir malda už Bažnyčios vadovą - „Oremus pro Pontifice nostro Benedicto" dėkojo už Dievo Jam dovanotą malonę ir didžius Pontifiko darbus, puoselėjant šventąją Bažnyčios liturgiją.
  
☩☩☩

 Devintinių iškilmės


 Schola Cantorum Vilnensis bendruomenė kartu su t. kun. Juozapu Minderiu meldėsi Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje Devintinių iškilmių proga Romos ritu (usus antiquior).Dėkojame Vilniaus ganytojams už atsiliepimą į tikinčiųjų prašymą iškilmes švęsti su Romos kurija tradicinę Devintinių dieną - ketvirtadienį.

☩☩☩

 Bažnytinės muzikos enciklopedijos pristatymo vakare skambės muzikos laikotarpių ir žanrų įvairovė


Kovo 24 d. 18 val. Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje įvyks išskirtinis sakralinės muzikos vakaras, skirtas Bažnytinei muzikai. Kultūrinio renginio dalyviai turės unikalią progą išgirsti specialius skirtingų epochų ir žanrų sakralinės muzikos kūrinius. Vakaro metu taip pat bus pristatytas pirmą kartą Lietuvos istorijoje išleistas Bažnytinės muzikos enciklopedinis žinynas.

Kaip teigia vienas iš renginio dalyvių bei neseniai išleisto žinyno sudarytojas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorius Jonas Vilimas, Lietuva iki šiol gimtąja kalba neturėjo suvestinio Bažnytinei muzikai ir jos palikimui skirto leidinio. Taip pat Bažnytinės muzikos žinyno atsiradimo poreikį padiktavo ne tik daugelio tikinčiųjų, bet ir pačių kunigų bei muzikų nepakankamas išmanymas apie bažnytinės muzikos vietą ir reikšmę liturgijoje, ceremonijose, skirtingų kultūrų ir tradicijų kontekste. Dėl šių priežasčių mūsų šalyje ima nykti liturgijos pilnatvę išreiškiančios apeigos, o su jomis ir atitinkama bažnytinė arba sakralioji muzika. Tad vienas iš naujojo enciklopedinio žinyno tikslų ir yra atverti to didžiulio ir nepaprastai svarbaus lobyno, kokia yra sakralioji muzika, vartus ir padėti ne tik pažinti šį turtą, bet ir paskatinti jį toliau puoselėti ir gausinti“, - teigia J. Vilimas.

Bažnytinės muzikos vakare įvairius sakralinės muzikos kūrinius atliks Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir Vilniaus universiteto grigališkojo giedojimo mokykla „Schola Cantorum Vilnensis“ vadovaujami meno vadovo ir dirigento Romualdo Gražinio. Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno Stačiatikių vyrų choras, vadovaujamas diakono Viktoro Minioto, reprezentuos ortodoksų bažnytinį giedojimą.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išleistą Bažnytinės muzikos enciklopedinį žinyną sudaro studijos apie krikščionių muziką, Katalikų Bažnyčios dokumentus, Rytų ir Vakarų Bažnyčių liturgiją ir muziką, giedojimo atmainas. Daug straipsnių skirta bažnytinės muzikos žanrams, formoms, notacijai, muzikos instrumentams, giesmynams. Žinyne apžvelgta ir neliturginė muzika. Nemažai dėmesio skiriama ir Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų bažnytinės muzikos istorijai, kūrybai bei dabarčiai. Šio leidinio pagrindas — specialiai žinynui parašyti nauji enciklopediniai straipsniai bei peržiūrėti ir papildyti straipsniai iš lietuviškosios „Muzikos enciklopedijos“, atnaujintos ir papildytos iliustracijos ir natų pavyzdžiai.

„Išskirtinė Bažnytinės muzikos enciklopedinio žinyno savybė – speciali iliustracinė kompaktinė plokštelė, kurioje įtraukti bažnytinės muzikos žanrų pavyzdžiai: grigališkojo, protestantiškojo choralo skambėjimas, „kantyčkų“, stačiatikių (ir sentikių) giedojimas, sentikių dvasinės eilės, vargonų skambesys“, - sako žinyno sudarytojas J. Vilimas.

Kultūriniame vakare ir žinyno pristatyme dalyvaus jo sudarytojas Jonas Vilimas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro mokslinė redaktorė Birutė Žalalienė, Teologijos ir grigališkojo choralo licenciatas kun. Vilius Sikorskas, Šv.Dvasios vienuolyno, Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje kun. Vitalijus Mockus.

Vakaro dalyviai galės įsigyti pristatomą Bažnytinės muzikos enciklopedinį žinyną 25 proc. pigiau.

Renginys vyks kovo 24 d. 18 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius). Įėjimas su muziejaus bilietu 5 - 10 Lt.

☩☩☩

2011-02-17 Vilniaus universiteto Schola Cantorum Vilnensis giedojo „Vilniaus knygų mugėje 2011“ Schola kantoriaus Jono Vilimo sudarytos knygos "Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas" pristatyme.
Daugiau apie išleistą žinyną - čia.

☩☩☩
 
 

2010-10-30 Vilniaus universiteto Schola Cantorum Vilnensis giedojo baigiamosiose Žalgirio mūšio minėjimo iškilmėse Trakuose.

☩☩☩


2010-10-03 Vilniaus universiteto Schola Cantorum Vilnensis Elektrėnuose giedojo ilgaamžes tradicijas turinčio grigališkojo choralo giesmes.